Notes Net

Notesnet.dk er et fagligt netværk for specialister indenfor Lotus Notes og Domino produkterne. Der er i dag ca. 25 medlemmer af netværket, og det er således den største koncentration af specialister indenfor dette felt i Danmark.

Notesnet.dk blev stiftet i 2001, og Dalsgaard Data A/S har været medlem siden 2002. John Dalsgaard har i øvrigt været formand for foreningens bestyrelse i perioden 2005-2012.

Netværkets formål er at hjælpe deltagerne til at udvikle deres kompetencer blandt andet gennem løbende udveksling af erfaringer. Dette sker i form af møder ca. hver måned, løbende brug af fora, samt hyppig kontakt via instant messaging (Lotus Sametime), telefon og mail. Dette er samtidigt et værdifuldt værktøj for hver enkelt konsulent, da vi på denne måde har en “livline”, som vi kan benytte i tilfælde af, at vi “kører fast” i en problemstilling. På denne måde får alle kunderne faktisk stor glæde af vores medlemsskab af notesnet.dk.

Læs mere på netværkets hjemmeside:

notesnet.dk