SQL Tool

I mange virksomheder er der brug for at udnytte data i forskellige systemer. Ofte er systemerne dog ikke skruet sådan sammen, at de bare sådan uden videre kan ”tale sammen”.

Dette værktøj giver dig mulighed for at overføre data fra dine Lotus Domino databaser til tabeller i en SQL database på en databaseserver. Løsningen er udviklet til at overføre data på en regelmæssig basis, f.eks. dagligt. Herefter kan data benyttes til analyse i data-mining værktøjer eller tilsvarende værktøjer baseret på den valgte SQL databaseteknologi.

Hvad får du så med D-D SQL Tool?

Du får følgende:

 • Et værktøj, hvor du i opsætningen af værktøjet selv definerer Lotus Domino databasen/-erne, som du vil trække data ud fra, samt definerer databaseserveren og den SQL database, hvortil data skal overføres.
 • Du definerer for hver overførsel: Lotus Domino databasen og udsnittet af dokumenter, som du vil overføre (enten ved navnet på et view eller en selektionsformel).
 • For hver overførsel definerer du hvilke felter i Lotus Domino dokumentet, der skal sendes til hvilke kolonner i SQL databasen.
 • Lotus Domino dokumenter bliver overført til records i SQL databasen i forhold: 1:1. Det vil sige, at hvert dokument bliver overført til hver sin record.
 • Du kan bruge formler for felterne fra Lotus Domino. Det betyder, at du kan ændre en datatype eller samle ”multi-værdier” til én værdi, da en SQL database ikke accepterer samme løse struktur som Lotus Domino. Dette giver også mulighed for at ”rense” data uden at skulle ændre dem i Lotus Domino databasen, hvilket ikke altid vil være praktisk muligt.
 • Alle records i tabellen i SQL databasen bliver slettet forud for hver overførsel. Systemet er forberedt for yderligere muligheder (opdater, opret, både opdater/opret).
 • Alle overførsler bliver fuldt logget i D-D BackendLog, som er et selvstændigt produkt, som følger med D-D SQL Tool. Hvis der undervejs opstår en fejl når overførslen kører, så kan D-D BackendLog sende en meddelelse til en eller flere brugere med besked om fejlen.

Lidt teknisk fakta om D-D SQL Tool

 • Løsningen består af to databaser, én til definition af overførsler og én til logning af foretagne overførsler.
 • Løsningen benytter Microsofts ADO (ActiveX Data Objects) eller ODBC (Open Database Connectivity) efter dit valg. Med ADO behøver du ikke have en eksternt defineret datakilde på din server. Det giver større sikkerhed for at systemet fungerer, som du har bestemt.
 • Løsningen kører pt. kun på Lotus Domino på Microsoft Windows. Løsningen fungerer både under Lotus Domino version 5.0.x, 6.0.x og 6.5.x.
 • Løsningen implementerer p.t. adgang til MS SQL Server og MySQL. Nye RDBMS systemer tilføjes efter behov (uden ekstraomkostninger).

Pris: kr. 25.000 ex. moms, dog kun kr. 20.000, hvis D-D BackendLog allerede er installeret.

 

Kontakt: John Dalsgaard, telefon: 4914-1271 eller email for et konkret tilbud.

Hent produktblad for SQL Tool