RSS Provider

RSS står for ”Really Simple Syndication”, og det er en standard for udveksling af dokumenter og/eller henvisninger til dokumenter.

RSS er ved at blive den fremherskende metode til udveksle f.eks. nyheder. Det er en langt mere hensigtsmæssig måde at modtage informationer på end via de ”traditionelle” nyhedsmails, da brugeren meget nemmere kan sortere i hvilke informationer, der er relevante, og hvor ofte de skal hentes.

Er jeres hjemmesider (internet, intranet og/eller ekstranet) baseret på Lotus Domino, kan I nu også tilbyde alle de tilgængelige informationer i RSS formatet. Det giver jeres samarbejdspartnere eller interessenter mulighed for at følge med i informationer fra jer ud fra deres egne behov.

Hvad får du så med D-D RSS Provider?

Du får følgende:

  • Et værktøj, hvor du selv definerer RSS feeds med udtræk af data fra jeres eksisterende Lotus Domino databaser. Informationerne kan også hentes fra en anden server end den, hvor D-D RSS Provider databasen er installeret.
  • Du bliver for hver RSS feed hjulpet til at sørge for, at alle nødvendige data i henhold til standarden er udfyldt.
  • Du har meget store frihedsgrader til at specificere data fra de eksisterende databaser gennem brug af @-formler. Det betyder, at du kan undgå at lave ændringer til dine eksisterende databaser.
  • Du kan også give adgang til informationer, der er adgangsbeskyttede, og derfor kræver et login.
  • Alle overførsler bliver fuldt logget i D-D BackendLog, som er et selvstændigt produkt, som følger med D-D RSS Provider. Hvis der undervejs opstår en fejl når overførslen kører, så kan D-D BackendLog sende en meddelelse til en eller flere brugere med besked om fejlen. Du kan desuden få et overblik over hvor mange gange dine RSS feeds er blevet kaldt.

Lidt teknisk fakta om D-D RSS Provider:

  • Løsningen består af to databaser, én til definition af RSS feeds og OPML og én til logning af foretagne overførsler.
  • For at kunne give adgang til brugerbeskyttede data skal dét domæne, hvorunder RSS feeds hentes køre med ”basic authentication” (og ikke ”session based authentication”).
  • Afvikling af løsningen kræver en LotusScript web-agent, som skal have rettigheder til at køre.
  • Løsningen kører på Lotus Domino version 5.0.x, 6.0.x og 6.5.x. Den er ikke platformsafhængig.
  • Løsningen implementerer p.t. kun levering af RSS feeds i version 2.0 af RSS specifikationen, men den er forberedt for andre versioner, såfremt behovet opstår.

Referencer:

Du kan f.eks. se på www.notesnet.dk, hvordan D-D RSS Provider benyttes til at give såvel medlemmer som anonyme brugere af hjemmesiden løbende opdateringer via RSS.

Pris: kr. 12.500 ex. moms, dog kun kr. 7.500, hvis D-D BackendLog allerede er installeret.

 

Kontakt: John Dalsgaard, telefon: 4914-1271 eller email for et konkret tilbud.

Hent produktblad for RSS Provider