IT tilstandsrapport

Mange virksomheder er langt mere afhængige af informationsteknologi end de måske er opmærksomme på i dagligdagen. Det kan gå hen at vise sig meget tydeligt, hvis der pludseligt opstår et problem, og virksomheden ikke har udvist rettidig omhu i forhold til sikring af IT-installationen.

Denne ydelse giver dig en overordnet gennemgang af virksomhedens IT-installation og procedurer. Gennemgangen er baseret på checklister udarbejdet på baggrund af mange års erfaringer fra forskellige IT-installationer. Rapporten munder ud i en prioriteret handlingsplan med foreslag til tiltag, som bør gennemføres, såfremt IT-installationen ikke er 100% velfungerende og sikret.

Rapporten udarbejdes gennem en række interviews med medarbejdere i virksomheden, som besidder den relevante viden, samt en fysisk gennemgang af lokaliteter og materiale.

Hvad får du så med D-D IT Tilstandsrapport?

Du får følgende:

  • En overordnet, men omfattende gennemgang af alle relevante områder for din IT-installation. Herunder:
  • Backup, ”Continuity planning”
  • Fysiske faciliteter
  • Antivirus, systemopdateringer, adgang til Internettet
  • Driftsprocedurer, lovkrav, licenser
  • Sikkerhed, politikker
  • En handlingsplan prioriteret efter vigtighed, så virksomheden anvender ressourcerne, hvor det er vigtigst at sætte ind.
  • Du får et værdifult overblik som beslutningsgrundlag.

 

Prissætning: Typisk 1-2 dages arbejde.

 

Kontakt: John Dalsgaard, telefon: 4914-1271 eller email for et konkret tilbud.

Hent produktblad for IT tilstandsrapport