Historie

Dalsgaard Data blev etableret som et personligt ejet selskab i 1998 af John Dalsgaard. Idegrundlaget for virksomheden var lidt anderledes end i dag, nemlig udelukkende  “Levering af ydelser indenfor Lotus Notes/Domino og dertil relaterede ydelser”. Siden da er idegrundlaget blevet udvidet til også at indeholde undervisning og produkter.

John Dalsgaard

I de første par år var opgaverne overvejende “salg af konsulenttimer”, også det som populært kaldes “body shopping”. I 1999 steg efterspørgslen efter specialiseret viden indenfor webløsninger udviklet i Lotus Domino. På dette tidspunkt var det vanskeligt at opdrive dygtige udviklere, som vel at mærke var til at betale. Alternativet var da at ansætte unge, nyuddannede programmører. De ville omvendt være dyre at uddanne til det høje faglige niveau, som er og altid har været hjørnestenen i Dalsgaard Data. Og tilbage før årtusindeskiftet var loyaliteten blandt IT-medarbejdere overfor deres arbejdsgivere meget styret af pengepungen.

I 2006 ansatte Dalsgaard Data A/S Birgitte Dalsgaard.

Birgitte Dalsgaard

Birgitte har arbejdet som bindeled mellem IT og forretningen i Post Danmark igennem en årerække. Hun har arbejdet med processer, test og uddannelse af brugere, og det har givet os nogle nye muligheder i virksomheden. Birgitte har således udviklet flere kurser indenfor Lotus Notes og senest indenfor brugen af sociale medier. Endeligt har Birgitte stor erfaring med at arbejde i projekter, og er begyndt at uddanne sig til og arbejde med projektledelse. Hun er derfor et rigtigt godt supplement til den tekniske side af Dalsgaard Data A/S.

Forretningsmodel

Alle overvejelserne fra omkring årtusindskiftet mundede ud i en ny løsningsmodel, som i øvrigt også er den model, som vi kører efter i dag.

  • Det er ikke et mål i sig selv at ansætte flere medarbejdere end de 2-3 stykker der pt. er fast-ansatte i Dalsgaard Data
  • Dalsgaard Data etablerer tætte, langsigtede netværk med samarbejdspartnere indenfor relevante faglige områder
  • På de enkelte projekter indkøber Dalsgaard Data underleverandører med kvalifikationer, der passer til det enkelte projekt
 Fordele  Ulemper
  • Altid meget kompetente ressourcer på en opgave – uanset dens karakter!
  • Dynamisk ressourcetilpasning efter markedets efterspørgsel, d.v.s. mindre finansiel risiko.
  • Hurtig tilpasning til nye forretningsmuligheder i markedet.
  • Modspil fra kompetente samarbejdspartnere, der både kan tænke i forretning og det tekniske felt, som de nu er specialister indenfor.
  • Egentlig ingen
  • …dog mindre indtjeningsmulighed i forhold til fastansatte ressourcer med et jævn, ensartet ressourcetræk.

I 2001 blev Dalsgaard Data omdannet til et aktieselskab blandt andet for at signalere soliditet og seriøsitet i forhold til omgivelserne.

I 2002 blev Dalsgaard Data A/S medlem af Notesnet.dk, som i dag udgør en vigtig del af netværket af samarbejdspartnere. John Dalsgaard er i dagligdagen også engageret i “driften” af Notesnet.dk. Fra 2005 til 2012 har John Dalsgaard været formand for foreningen.

Du kan læse mere om vores aktive arbejde med netværk som en del af vores daglige drift af virksomheden.