Kurser for ledige

Kursusforløb med personlig udvikling og branding

Kurset er et forløb over 6 uger, hvor den ledige gennem 6 moduler, personlighedstest samt 4 personlige coaching sesioner, bliver mere motiveret i jobsøgningen, bliver i stand til at bruge sine styrker bedre i jobsøgningen samt lærer, hvordan de bruger  de sociale medier som LinkedIn og Facebook i jobsøgningen.

Modul 1  – Forhindringer, motivation og mening

 • Kom øverst i ansøgerbunken
 • Find din motivation
 • Skab mening med din ansøgning
 • Tilpas din ansøgning til virksomheden

Målet er at du får udvidet perspektivet, kan tænke i andre alternativer og målrette din ansøgning til den konkrete situation.

Modul 2 – Personlig Branding

 • DISK – test
 • Find din identitet
 • Dine personlige styrker
 • Identificering af personlige styrker
 • Fremtræder dine styrker på dit portræt?

Du lærer at identificere dine egne styrker, og bliver bedre til at vurdere og forstå andre mennesker. Det vil fremgå tydeligt af din ansøgning, hvilke styrker du besidder.

Modul 3 – Brænd igennem

 • Fra den første henvendelse til den afgørende samtale.
 • Barrierer og Energi
 • Kommunikation og signaler

Du bliver i stand til at arbejde med din fremtoning og tilstand, så du fremstår optimalt gennem ansøgningsprocessen til virksomheden.

Modul 4 – Netværk

 • Synliggør dit netværk
 • Brug netværket aktivt
 • Få adgang til hinandens netværk

Du lærer at begå dig i netværk, og får adgang til andres netværk samt trænes i brug af deres henvisninger.

Modul 5 – Branding på de sociale medier

 • Hvorfor er de sociale medier særlig vigtige for mig?
 • Hvilke medier skal jeg bruge?
 • Hvilke informationer skal jeg lægge på og hvordan gør jeg?
 • Hvordan udbygger jeg mit netværk?
 • Hvordan laver jeg en strategi for min branding?
 • ”Do ́s  and  don ́ts”

Efter modul 1 har du en bedre forståelse for, hvorfor din personlige branding er så vigtig på de sociale medier. Desuden lærer du, hvordan du gør det i praksis, så du kan udnytte mulighederne på de sociale medier.

Modul 6 – Workshop Branding på de sociale medier

 • Søg dig selv på Google, hvordan fremstår du?
 • Ryd op i uønskede billeder m.v.
 • Opret/tilpas din profil på LinkedIn og Facebook
 • Udbyg dit netværk
 • Find grupper for jobsøgende, tips og tricks
 • Løbende indsats på sociale medier
 • Strategi for din jobsøgning

Efter modul 2 er du godt i gang med at brande dig på de sociale medier. Du har lavet en plan, oprettet eller tilpasset dine profiler og er i gang med at udbygge dit netværk.

Forløb

Hvert modul varer 3 timer og kører som klasseundervisning. På modul 6 workshoppen arbejder du med din egen branding på de sociale medier på en pc.

Konkret udbytte af forløbet

Du får en personlig handleplan med opgave beskrivelse, deadline og løsningsforslag

 • Du er topmotiveret til at blive selvforsørgende
 • Du er afklaret og bevidst om egne styrker, adfærd og type
 • Du er i stand til at ændre din kommunikation efter forskellige situationer og menneske typer
 • Du er i stand til at bruge netværk som søgningsværktøj
 • Du er i stand til at ”brande” og sælge dig selv i forhold til den enkelte virksomhed
 • Du har større kvalitetiansøgninger og CV
 • Du forstår vigtigheden af dit netværk i jobsøgningen
 • Du forstår hvordan du bedst bruger de sociale medier som LinkedIn og Facebook til at skabe kontakter og få inspiration ifb. jobsøgningen.

Mini forløb – netværk og sociale brugen af sociale medier

Hvis du kun er interesseret i dele af forløbet er det også muligt. Du kan enten tage de første 4 moduler med personlig udvikling. Eller modul 5 og 6 med brugen af netværk og sociale medier i jobsøgningen.